Het Kinderdorp Dar Bouidar

De oprichter

De Zwitser Hansjörg Huber

Hansjörg Huberriep in 2015 in Marokko in de buurt van Marrakesh de dorpsgemeenschap van de AtlasKinderen in het leven - het dorp Dar Bouidar was geboren. Met de hulp van zijn levensgezellin realiseerde hij zijn visie en toverde uit het niets een compleet dorp voor uitgezette kinderen. De voormalige verzekeringsondernemer investeerde een groot deel van zijn eigen vermogen om voor hen een betere toekomst mogelijk te maken. Vandaag de dag wonen er 120 kinderen in ons dorp Dar Bouidar, andere mogen hier weldra al hun intrek nemen. De bouw van extra dorpen is in de planning opgenomen.

AtlasKinderen

Waar komen de AtlasKinderen vandaan?

Kinder von Dar BouidarIn tal van maatschappijen worden ongehuwde moeders gestigmatiseerd en geïsoleerd. In hoogste nood laten ze hun pasgeboren baby achter bij een kerk, moskee of politiebureau. Volgens officieel verstrekte gegevens worden er in Marokko elk jaar ongeveer 9.000 baby's te vondeling gelegd. De start van hun leven begint dan ook slecht. Meestal belanden ze in overvolle opvangcentra van het land. Een aantal van onze AtlasKinderen komt direct van daar, andere worden ons door voor familiezaken bevoegde rechtbanken toegewezen. Wij willen hen een liefdevol thuis geven. Gelijktijdig zouden ze de kans moeten hebben om in de Marokkaanse maatschappij als volwaardige leden te integreren.

Kunst en cultuur

Oprichter Hansjörg Huber

schenkt zijn beschermelingen niet alleen een thuis, maar ook toegang tot kunst en cultuur. De kunstverzamelaar schonk zijn dorp een eigen galerij met waardevolle werken uit verschillende tijdperken. Deze museumstukken worden ten behoeve van het Kinderdorp Dar Bouidar verkocht, de opbrengst gaat volledig naar ons project van algemeen nut. In het eigen amfitheater vinden er regelmatig voorstellingen, concerten of lezingen plaats, waarvoor ook bezoekers uit de omliggende dorpen uitgenodigd zijn. Tevens wordt het theater later een podium voor de kinderen – bij optredens voor de dorpsgemeenschap kunnen ze zelfvertrouwen en levenservaring opdoen.

Trots en gevoel van eigenwaarde

In tal van regio's worden buitenechtelijke kinderen nog altijd gestigmatiseerd.

Hun leven is een spitsroedenloop, begeleid door wederkerende vooroordelen. Wij willen onze AtlasKinderen tot sterke burgers grootbrengen en hen een eigen identiteit, trots en gevoel van eigenwaarde geven. Daarbij investeren wij vooral in onderwijs. Naast hun moedertaal Marokkaans-Arabisch leren onze jongens en meisjes al op zeer jonge leeftijd Frans. Uiterlijk op schoolgaande leeftijd komt daar Engels bij. Ook voor het overige wordt ieder individu over de hele linie ondersteund. De kinderen krijgen dansles, leren een muziekinstrument te bespelen of doen ervaring op het gebied van landbouwkunde op. Later willen wij voor hen een beroepsopleiding of studie mogelijk maken.

Zelfvoorziening

Met de hulp van partners en sponsors

willen wij in Dar Bouidar een eigen boerderij exploiteren en ons fruit en onze groenten zelf telen. Elk kind mag dan de verantwoordelijkheid voor een stuk land of voor een dier voor zijn of haar rekening nemen. In de dorpswinkel verkopen wij bovendien weldra al producten van de boerderij en ook traditionele handwerken. De opbrengst gaat naar de gemeenschap.

Huis van de Integratie

Een aantal van onze jonge bewoners

kende uiteraard een slechte start van het leven. Ze hebben een grote achterstand en hebben speciale zorg nodig. Voor hen en nog andere kinderen moet er in ons dorp in 2020 een „Huis van de Integratie“ ontstaan. Om de getroffen kinderen effectief te kunnen ondersteunen, hebben wij behoefte aan speciaal geschoolde verzorgsters, therapeuten en verpleegkundigen die zich met veel liefde geduld en deskundigheid voor onze beschermelingen inzetten. Daarvoor hebben wij uw ondersteuning nodig!

Partners en sponsors

Niet in de laatste plaats dankzij onze partners en sponsors

konden wij ons Kinderdorp in het leven roepen.

De volgende ondernemingen en instellingen hebben ons gesteund.

Mahi BineBine

Mahi BineBine

Mohamed Mourabiti

Mohamed Mourabiti

Cherylyn Vanzuela

Cherylyn Vanzuela

Riad TM Nights

Riad TM Nights

Ristorante Casanova

Ristorante Casanova

K Events

K Events

Sidi Yassine

Sidi Yassine

Dreier AG

Dreier AG

La Sultana

La Sultana

Les Jardins de la Médina

Les Jardins de la Médina

Atlas Elite

Atlas Elite

Marokko Trekking

Marokko Trekking

Dancing the Waves

Dancing the Waves

Tombouctour

Tombouctour

Dar Azawad

Dar Azawad

Nadia Saadi Public Relations

Nadia Saadi Public Relations

Rotary Club Oberammergau

Rotary Club Oberammergau

Tempo Danse

Tempo Danse

Andreas Koschate

Andreas Koschate

Propheten

Propheten

LANDLINIE Lebensmittel-Vertrieb GmbH

LANDLINIE Lebensmittel-Vertrieb GmbH

Maroc Reisen

Maroc Reisen

OD Production & Communication

OD Production & Communication

The Concept Store International

The Concept Store International

Boldt Webservice

Boldt Webservice

Lessane Arabi Center

Lessane Arabi Center

cmc Datanet

cmc Datanet

Marokkotravel

Marokkotravel

Fondation Maurice & Ute GENOYER

Fondation Maurice & Ute GENOYER

Mur & Prestige

Mur & Prestige

Cranio Support World Wide

Cranio Support World Wide

PLANTON GmbH

PLANTON GmbH

Krabbelstube Lenau & Lortz

Krabbelstube Lenau & Lortz

 

Filosofie

De vijf steunpilaren van de AtlasKinderen

De volgende vijf steunpilaren bepalen ons denken en handelen.
Daarbij staat het welzijn van de kinderen steeds centraal:

Steunpilaar 1

Ieder kind heeft een betrouwbare en vertrouwenswaardige vaste contactpersoon nodig - een moeder.

Steunpilaar 2

Elk kind dient op natuurlijke wijze met zussen en broers op te groeien.

Steunpilaar 3

Ieder kind dient in een huis te wonen en het als zijn of haar eigen thuis te ervaren.

Steunpilaar 4

Elk kind dient in een dorpsgemeenschap te wonen en tot een gerespecteerd lid van de maatschappij op te groeien.

Steunpilaar 5

Ieder kind dient omringd door onderwijs, kunst en cultuur op te groeien.

Interview met Hansjörg Huber

„Wij schenken onze kinderen een toekomst“

 

 

Hoe kwam u op het idee, een Kinderdorp op te richten?

Ik heb al sinds 50 jaar een zwak voor de zwakken. Hoe komt dat hij niets en ik alles heb? Deze vraag houdt mij al bezig sinds ik als 22-jarige een Kinderdorp in Zwitserland bezocht heb. Toen wist ik dat ik op een dag iets gelijksoortigs in het leven wilde roepen. Nadat ik mijn carrière als ondernemer in de verzekeringsbranche had beëindigd, stuitte ik in Marokko dan op het lot van de ten vondeling gelegde kinderen. In 2008 trok ik van Zürich naar Marrakesh en besloot, de helft van mijn geldelijk vermogen af te geven om het dorp op te richten. In 2013 begonnen de bouwwerkzaamheden, in 2015 namen de eerste kinderen vervolgens hun intrek.

 

 

Waar komen de AtlasKinderen vandaan?

In tal van maatschappijen worden ongehuwde moeders gestigmatiseerd en geïsoleerd. In hoogste nood laten ze hun pas geboren baby achter bij een kerk, moskee of politiebureau. Volgens officieel verstrekte gegevens worden er in Marokko elk jaar ongeveer 9.000 baby's te vondeling gelegd. De start van hun leven begint dan ook slecht. Meestal belanden ze in overvolle opvangcentra van het land. Bijna al onze AtlasKinderen komen direct daar vandaan. Wij willen hen een liefdevol thuis geven. Tevens zouden ze de kans moeten hebben om als volwaardige leden te integreren in de Marokkaanse maatschappij.

 

 

Hoe komen de baby's en kinderen dan in uw Kinderdorp?

Wie de baby's vindt, brengt hen naar één van de opvangcentra van het land. Deze zijn echter overvol. Voor individuele ondersteuning, spel en plezier is hier geen tijd. De meeste van onze kinderen komen direct daaar vandaan in onze dorpsgemeenschap. Andere zijn afkomstig van ernstig ontwrichte gezinnen en worden ons door de voor familiezaken bevoegde rechtbank toegewezen.

 

 

In welke toestand zijn de kinderen wanneer ze in het dorp komen?

Veel van onze baby's zijn reeds getraumatiseerd nog voordat ze op de wereld komen. Per slot van rekening heeft niemand naar hun geboorte uitgekeken. Tal van de biologische moeders hebben geprobeerd, met alle middelen abortus te plegen. Andere kinderen komen uit gebroken gezinnen, hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt en zijn helemaal ontredderd en doodsbang als ze naar ons komen. Het is mooi om zien, hoe ze na verloop van tijd opbloeien en zich goed ontwikkelen. Wij moeten alles doen, zodat elk individueel kind zijn of haar trauma te boven komt en zich geliefd, beschermd en gewaardeerd voelt.

 

 

En waar komen de pleegmoeders van de kinderen vandaan?

Onze „moeders“ komen meestal uit de omliggende dorpen. Wij selecteren ze met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Het gaat bij hen niet alleen om belangrijke vaste contactpersonen, maar ook om schakels met de traditionele gemeenschap. De pleegmoeders worden allemaal geschoold en krijgen een opleiding op het gebied van gezondheidszorg en hygiëne.

 

 

Hoe lang blijven de kinderen in het dorp?

Wij zijn verantwoordelijk voor de opvoeding en moeten onze kinderen later ook een opleiding garanderen. Ik ben er momenteel mee bezig, een praktische beroepsopleiding naar Zwitsers model in het leven te roepen om voor hen later een beroep, bijvoorbeeld als meubelmaker of metaalbouwer, mogelijk te maken. Onze beschermelingen blijven zolang in het dorp totdat hun opleiding voltooid is en ze in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien.

 

 

Waar komt de naam AtlasKinderen vandaan?

Ons eerste Kinderdorp ligt aan de voet van het Atlasgebergte. Atlas staat echter ook voor de wereldbol, de naam staat dus voor internationaliteit. Ik zou een vuurtoren willen oprichten, een pilotproject voor imitatiedoeleinden. Ik wil de kinderen van deze wereld die geen kans hebben, een toekomst en onderwijs schenken. Men zou dergelijke dorpen in de hele wereld kunnen bouwen. Er zijn duizenden Hubers die een goed hart en voldoende geld hebben om gelijkaardige dorpen op te richten. De rest van mijn leven wijd ik in ieder geval aan de kinderen.

 

 

In september 2018 hebt u een eigen basisschool geopend.

Huber: Ja, wij hebben onze leerplichtige kinderen in eerste instantie naar een openbare school gestuurd, maar daar werden ze als „Kinderen van de Schande“ zodanig gestigmatiseerd, dat ze ontdaan en getraumatiseerd naar huis kwamen. Wij moesten snel handelen en onze eigen school openen. De organisatie „La Fabrique des Écoles“ heeft voor ons de afwerking van de ruwbouw gefinancierd, waarvoor wij zeer dankbaar zijn.

Tegenwoordig hebben wij vier leraren die de kinderen in het Frans en Arabisch les geven. Ook lessen Engels worden er gegeven. Bovendien doen wij talrijke activiteiten, waaronder uitstapjes of sportevenementen. Onze kinderen zouden later trotse burgers moeten worden, een excellente opleiding is dan ook absoluut noodzakelijk.
Unsere Kinder sollen später stolze Bürger werden, eine exzellente Ausbildung ist deshalb unerlässlich.

 

 

Hoe worden de kinderen nog ondersteund?

In de allereerste plaats dienen alle kinderen op te groeien in een mooie omgeving, omringd door kunst en cultuur. Bij ons hangen overal schilderijen, tekeningen en fotografieën. Binnenkort zou ik een atelier willen openen en kunstenaars uit de omgeving willen uitnodigen die de kinderen leren om eigen werken te maken. Ook zou iedereen een instrument moeten kunnen bespelen. Ik sta momenteel op het punt, muziekleraren te contracteren. Voor het overige geldt bij ons: Mens sana in corpore sano. Bij een gezonde geest hoort ook een gezond lichaam. Voor bewegingsonderwijs rijden wij met de kinderen elke woensdag naar Marrakesh. Bovendien heb ik een turnleraar aangeworven - een jonge student die met de kinderen 's zondags op ons terrein sport beoefent.

 

 

Uw Kinderdorp heeft zelfs een eigen galerij met zowat 300 schilderijen en fotografieën die u ten behoeve van de AtlasKinderen verkoopt? Hoe kwam dat?

Ik heb mijn hele leven lang overal ter wereld kunstwerken verzameld. Achter elk daarvan schuilt een verhaal. Nu verkoop ik de werken en de opbrengst gaat naar onze organisatie. Iemand koopt iets, helpt de kinderen en geeft het verworvene gelijktijdig een nieuw verhaal.

 

 

Welke betekenis heeft de moskee in het dorp?

Ik ben wellicht de enige protestant die in Afrika een moskee gebouwd heeft. Ik heb zelfs een imam aangetrokken die de gemeenschap leidt. Religie speelt een grote rol in de Marokkaanse maatschappij. Kortweg: de moskee is belangrijk, opdat de kinderen later goed kunnen integreren.

 

 

Er is ook een kleine boerderij in het dorp...

Ja, onze kinderen dienen omringd door dieren, bomen en planten op te groeien en ook een beetje van de landbouw te begrijpen. Later zouden de dorpsbewoners in staat moeten zijn om groenten en fruit uit eigen teelt te oogsten.

 

 

In slechts een paar zinnen samengevat: wat is de filosofie van het Kinderdorp?

Wij hebben een schilderij in het dorp met het opschrift „Fierte“, dat betekent "Trots". Daar draait het allemaal om. Wij willen van onze kinderen trotse en sterke mensen maken die zich niet laten wegdrukken, alleen maar omdat ze zonder hun biologische ouders opgroeien. Ze moeten zeer sterk zijn, anders gaan ze eronder door. Wij moeten door onze opvoeding de ontbrekende trots op het gezin vervangen. Onze kinderen moeten later kunnen zeggen: „Ik spreek drie talen, ik bespeel een muziekinstrument, ik kan dansen - en wat kan jij?“

 

 

U hebt zelfs een eigen amfitheater in het dorp...

Precies. Bij ons zijn er bewust geen televisietoestellen en mobiele telefoons in de woonhuizen. In plaats daarvan hebben wij een amfitheater met 300 plaatsen. Het is het podium voor onze kinderen, maar ook voor verhalenvertellers, toneelspelers en muzikanten die ons dorp bezoeken. Wanneer een driejarig kind naar een vioolconcert luistert, ontstaan er dromen. Wij schenken onze kinderen droombeelden!

 

 

U maakt er gewag van dat de „Beherzung“ van de kinderen belangrijk zou zijn. Wat wordt daarmee bedoeld?

De term "beherzen" vindt men niet in het Duitse woordenboek van Duden, maar iedereen weet wel, wat er bedoeld wordt. Alles wat wij mensen met hart, vriendschap en liefde voor de zwakkeren doen, zal effect sorteren. Met liefde kan men wonden helen. Laat ons hart spreken om de kinderen aan hun recht te helpen. Een recht op een leven met toekomst, dromen, kansen. Met veel hartenbloed en liefde zullen wij dat voor hen mogelijk maken.

 

Bezoek

U wenst kennis met ons te maken?

U vindt ons dorp op een afstand van ruim 30 kilometer ten zuiden van Marrakesh in de buurt van het provinciestadje Tahannout. De bergen van het Atlasgebergte vormen het schilderachtige decor van onze plek. Graag leiden wij u rond. Maak een afspraak via ons bestuur en bezichtig galerij, boerderij, school en moskee van onze dorpsgemeenschap. Op verzoek kan een chauffeur u direct bij uw hotel ophalen. Wij verheugen ons op uw bezoek!

Het kinderdorp Dar Bouidar

Adres:
Association Les Enfants Dar Bouidar
Douar Derb Chemch - Commune Aghouatim
Tahanaoute, Marrakech

Het dorp bij OpenStreetMap